Om LB Foreningen

LB Foreningen er en forening der består af forsikringstagere fra Lærerstandens Brandforsikring. LB Foreningen ejer over 90% af aktierne i LB Forsikring A/S, der tager sig af forsikringsdriften.

Foreningen bliver ledet af en bestyrelse. Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt af en forsamling af delegerede, som hvert år mødes til den årlige generalforsamling, hvor bl.a. årsrapporten fremlægges og godkendes.

Herudover administrerer LB Foreningen LB-Fonden og LSU Legat.